“Yalnız Değilsiniz“

Vatandaşlık

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilere rehberlik ediyoruz.
Vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişinin ilk yapması gereken göç idaresine giderek Türkiye’de kaldığı günleri tespit ettirmesidir.
Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile kazanılabilir

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bilgi ve belgelerinizi uzmanlarımıza gönderebilirsiniz.

KVKK Aydınlatma ve bilgilendirme metnini okudum, onaylıyorum.

Bu bilgiler kimse ile paylaşılmaz ve teklif dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

 • 1- Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma şartları nelerdir ?

  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.
  Başvuru için gerekli şartlar:
  • Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak
  • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek
  • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek
  • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak
  • İyi ahlak sahibi olmak
  • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek
  • Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak
  • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak
  Bu kazanmaya genel yolla Türk vatandaşlığı kazanma da denir.

 • 2- Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma şartları nelerdir ?

  Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunmayan ve aşağıdaki şartlardan birini taşıyan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma şartları:
  • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı getiren yabancılar veya
  • Satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde satmamak şartıyla, en az 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da değerinde taşınmaz mal satın almış olanlar veya satış vaadi sözleşmesi imzalayanlar
  • Türk bankalarına, üç yıl süreyle çekilmemesi şartıyla asgari 500.000 ABD doları yatıranlar veya devlet borçlanma aracı alanlar
  • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonuyla katılma payı satın alanlar
  • En az 50 kişilik istihdam sağlayanlar
  Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır diyorsanız yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma durumundan yararlanabilirsiniz.

 • 3- Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma şartları nelerdir ?

  Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;
  • Aile birliği içinde yaşama,
  • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
  • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.
  Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır diyenler için bu yol da alternatiftir.

 • 4- Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma şartları nelerdir ?

  Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 • 5- Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma şartları nelerdir ?

  Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
  Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır, Türk vatandaşlığı kazanma yolları neler ya da Türk vatandaşlığı kazanmanın şartları hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

Securance Danışmanlık

İletişim Bilgileri