“Yalnız Değilsiniz“

Yurtlar hakkında

Yurtlar hakkında

Sevgili arkadaşlar,

Öğrenci yurtlarında kalan öğrenci arkadaşların ikamet başvurusu için yurt yönetiminden orada kaldıklarını gösteren yazıyla beraber imza sirküleri ve işletme ruhsatını da almaları gerekiyor.