“Yalnız Değilsiniz“

Sağlık Sektöründe Çalışma İzni

Sağlık Sektöründe Çalışma İzni

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının diploma veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması gerekiyor. Yine bu kişilerin mesleklerini icra etmesine engel bir halleri olmamalı ve TÖMER standartlarına göre en az B seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekiyor.
 
Yabancı sağlık mesleği mensubunun ayrıca Sağlık Bakanlığından çalışma izni alması da gerekiyor.
 
Yabancı sağlık mensuplarına  çalışma izni alınabilmesi için, kendisinden istenen belgeler ile çalışacağı kurumdan istenen belgeler farklılık gösterebilir.
 
Yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumları için, İl Sağlık Müdürlüğünden  alınmış Faaliyet İzin Belgesi almaları gerekiyor.